O Šteele…

1. O Šteele tano više strano amen sa e manušen respekterina, hem nane zavisno kotar religija hem ando sveto avera kola diskrimininena

anelen  tahn  kaj mende.

2. Šteele motovi čačipe kova motavi baro interes amenge te zivinademokraski zajedno hem dena baro odgovornost hem

laja baro odgovornost.

3. Šteele postavinena veze amen dzaja manušencar te vačera.

4. Šteele reargirini amen jek jeke šuna tebi o konflikti hem i šteta rešini.

5. Šteele uvek hine hem ka ovel kova zaštitini priroda

hem olakere Dizja hem sa okolenge kola ka aven

palo amende sa naslednikija ( Generacije )