Steele e …

  1. Steele rengîn e.

Em bi hemû mirovan ra bi hurmet tên bahev, bê girêdaniya, ol û bi nerînên wan yê cîhanî çibin. Nefret û cûdakirin cihê wê li ba me nine

  1. Steele wêrekiya ixlaqî nîşan dide.

Em amadekarin ji bo demokratiya bi hevdûra, bibînin û barê wê hilgirin.

  1. Steele têkiliyan diafirîn e.

Em diçim bahevdû û bi hevdûra daxivin.

  1. Steele bi edalet tevdigere.

Em hevdû guhdar dikin û pirsgirêkan bê pevçûn çareser dikin.

  1. Steele berdewam dimîn e.

Em xwe sazdikin ji bo parastina xwezayê û her taxên bajaran, ta ku ji bo nifşên bên baş bimîn e.