Steele ist (türkisch)

  1. Steele çok çeşitlidir

Dinleri veya dünya görüşleri ne olursa olsun, bizler tüm insanları hoşgörü ve saygıyla karşılarız. Nefret ve ayrımcılığın bizde yeri yoktur.

2. Steele ahlaki cesaret gösterir

Bizler demokratik değerleri bir arada yaşatmayı, gösterir ve sorumluluk alırız.

3. Steele bağlantılar oluşturur

Birbirimizin yanına gidiyor ve birlikte konuşuruz.

4. Steele adil davranır

Birbirimizi dinleriz ve çatışmaları şiddete başvurmadan çözeriz.

5. Steele sürdürülebilir kalır

Gelecek nesillerin yararı için bizler çevreyi ve ilçeyi korumayı taahhüt ediyoruz.