Steele jest…

1 Steele jest zróżnicowane.

    Traktujemy wszystkich ludzi z szacunkiem, bez względu na ich religię i przekonania. Nienawiść i dyskryminacja nie mają u nas miejsca.

2.Steele pokazuje odwagę cywilną

Jesteśmy zaangażowani w demokratyczne współistnienie, patrzymy i bierzemy odpowiedzialność za siebie 

3.Steele tworzy połączenia

Podchodzimy do siebie i rozmawiamy ze sobą.

4.  Steele dziala fair

 Słuchamy się nawzajem i rozwiązujemy konflikty bez użycia przemocy.

5. Steele pozostaje zrównoważone

Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska i dzielnicy z korzyścią dla przyszłych pokoleń