Životna pravila Steele German

1. Steele je raznolik

Mi se odnosiumo prema svim ljudima spoštovanjem i respektom, bez obzira na njighovu religiju i veru i pogled na svet. Mržnja i diskriminacija nemaju mesta kod nas.

2. Steele pokazuje civilnu, moralnu hrabrost

Posvećeni smo zajednickom i demokratskom suživotu,

poglede na suzuvot i preuzimanje odgovornosti.

3. Steele uspostavlja zajednicke veze

Prilazimo jedni drugima i razgovaramo jedni sa drugima.

4. Steele se ponaša korektno

Saslušamo jedni druge i rešavamo probleme bez prisile.

5. Steele ostaje održivo

Zalažemo se za zaštiti životne sredine za dobro ovog dela grada

u korist budućih generacija.